10 tips to afford travelling

English version can be found on the bottom of this page

Det er mange tiltak som kan tas for å få råd til å reise. Det trenger ikke å være vanskelig, og reising trenger ikke å koste noe spesielt mye. Her har jeg samlet ti tips, på hvordan man kan få råd til å reise mer.

1. SNUS, ALKOHOL OG RØYK- NO GO.

Kutt ned på kostnader hjemme, før du skal reise bort. I sommer har jeg drukket alkohol tre ganger, og derav kun vært ute og drukket en gang. Man kan ikke forvente å få råd til å gjøre det man ønsker, om man bruker tonnevis av penger på “morsomme” kostnader der hjemme. I tillegg til at jeg har holdt meg litt unna festing og fokusert på jobb i sommer, verken snuser jeg eller røyker. Det at jeg holder meg unna slike kostnader, er SÅ godt for lommeboken. Du som kjøper 3 snusbokser i uken og fester hver helg, bruker opp flere reisebudsjett i uken på nettopp den livsstilen. Mitt ukesbudsjett på mat mens jeg reiser, er på 70 kr i uken for hjemmelagd mat, og 100kr i uken for restaurantmat. TENK hvor mange uker ekstra med reising du får i stedet for den fjerde snusboksen i uken, da. Selvsagt, gjør hva du vil, men vit at kostnadene dine hjemme setter deg tilbake i budsjett.

2. VÆR MÅLRETTET, HA GENUIN MOTIVASJON.

Vit hvorfor du vil reise, og hva som er motivasjonen bak. Man vil aldri gjøre noe helhjertet, om det ikke ligger genuin motivasjon bak. Det er vanskelig å spare penger til noe, om man gjør det for kompisen, eller foreldrene sine sin skyld. Gjør det for deg selv. Vit at du vil spare penger, fordi det er DIN drøm å reise.

4. FÅ DEG EN JOBB.

Åpenbart, ja, men kanskje ikke så åpenbart for alle. For å ha penger, er det faktisk viktig å jobbe hardt for det. Jeg har betalt for egne klær og reiser siden jeg var 16 år, og er superstolt av hvor hardt jeg har jobbet. Ved siden av hele VGS, hadde jeg en deltidsjobb på Hagen, der jeg jobbet som kokk og restaurantmedarbeider, både i helgene og etter skolen. Det var viktig for meg å allikevel passe på at jeg ikke slet meg selv ut, da jeg var ganske ung. Så jeg styrte litt selv hvor mye jeg skulle jobbe. Nå i sommer har jeg hatt 2-3 jobber, fordi jeg har vært så motivert til å reise, og har hatt ett høyt ønske om å tjene så mye som mulig, for å kunne reise så lenge som mulig uten å komme hjemom.

5. FLY BILLIG.

Ved reising gjennom hele kontinent, kreves det mange flyvninger, fra land til land. Jeg bruker alltid søkemotoren http://www.momondo.com , når jeg søker etter flyreiser. Der får man se både den beste flyvningen, og den billigste tilgjengelige flyvningen. Den beste flyvningen er ofte dyrere, men har færre mellomlandinger og kort reisetid. Den billigste, har som regel en del mellomlandinger, men man sparer igjen tusenvis av kroner. Det er snakk om en forskjell på 2-3000 kr til tider.

6. FLY PÅ TIRSDAGER ELLER ONSDAGER.

Jeg søker alltid på flyvninger som går enten tirsdag eller onsdag, da det visstnok skal være dagene færrest folk flyr på businessreiser. Dermed blir prisene satt ned bemerkelsesverdig mye, grunnet mindre etterspørsel på flybilletter. På lørdager og søndager, vet flyselskapene at flest folk vil ta fly. Dermed har de muligheten til å skru opp prisene noe helt vilt, fordi de uansett blir solgt. Jeg har spart 2-500 kr på hver billett, ved å bestille flyvninger på onsdager fremfor lørdager.

7. VELG DE STØRSTE FLYPLASSENE.

Når du skal fly, kan det være en fordel å sjekke prisene for fly til de største flyplassene. For eksempel, vil det være billigere å fly til Tokyo i Japan, enn en liten landsby i Japan. Dette fordi det er såpass stor trafikk der hver dag, og det oftere er satt opp fly dit. Tenk på det som sjokolade; jo mer som produseres, jo billigere. Mange av flyene man tar til de største flyplassene, er allerede en del av en mellomlanding, som også gjør flyvningen ekstra billig. Det vil oftest, med unntak, være billigere å reise til en flyplass der det går hundrevis av fly hver dag, enn å reise til en flyplass der det kun går 2 fly om dagen.

8. SETT AV EN KJIP MENGDE PENGER.

For min del, så reiser jeg ikke for å være på ferie. Jeg reiser for å se kultur og oppleve nye landskap. Dermed kommer jeg til å lage mat selv til enhver tid, og ikke spise ute på restaurant hver dag. (Edit: Jeg har skeiet heeeelt ut på Bali hahah, det veganske restaurantlivet er rett og slett er FOR godt, haha. Da jeg skrev dette tenkte jeg mer på Sri Lanka, India, Thailand og Filippinene, men jeg skulle utdypet at jeg kommer til å skeie ut på Bali, i Japan og i Hongkong. Se an området du skal til, og vær realistisk! I Sri Lanka funket budsjettet mit kjempebra. Vi handlet inn to store poser med ris og linser på starten av uken, som vi supplementerte med både grillede grønnsaker og gryter utover uken. Her på Bali fungerer det rett og slett ikke.) Man må huske på, at om man skal reise lenge, kan man ikke unne seg like mye luksus som om man skal på ferie til Nice eller Roma i en uke. På langtidsreiser, er cluet å sette opp et budsjett som passer til levekostnadene i det landet man skal til. I Sri Lanka, for eksempel, kommer jeg til å sette av 70 kroner i uka til å handle inn masse frukt, ris og grønnsaker som jeg kan lage mat med. Ved å begrense handleturene og kjøpe masse på en gang, blir det lettere å planlegge maten for hele uken, og lage billige måltid. Man får også masse matrester man kan benytte seg av.

70 kroner i uka, er små 10 kroner dagen. Det er utrolig lite penger å sette av, men om man er fornuftig og holder seg til billig matlaging uten kjøtt og meieriprodukter, går det helt fint. Kjøtt er en luksusvare, så prøv deg heller på litt plantebaserte godsaker. Jeg klarer meg tross alt på ganske lite penger per uke i Norge og, for mat!

I tillegg til de 70 kronene, har jeg satt av 100 kr per uke, i tilfelle jeg skulle ønske å spise på restaurant et par ganger (edit: I Sri Lanka, kostet et restaurantmåltid alt fra 7-15kr. Spis på lokale små gatekjøkken, og unngå turistfellene.). 100 kr er lite i Norge, men ganske så mye i både Asia, Afrika og Sør-Amerika. Med unntak, selvsagt.

9. BESTILL REISEN SELV.

Hvis du ikke liker å arrangere ting selv, så for all del velg Kilroy og andre reisebyrå. Men om du heller vil bestemme din egen reise 100% selv, og leve helt spontant, så anbefaler jeg å bestille turen selv. Man sparer så ufattelig masse penger på det.

Jeg betalte 8900 kr for alle ni flybillettene mine. 8900 kr. Helt sant. I mellomtiden, tar diverse reisebyråer 20 000 kr for den samme strekningen. Jeg har bestilt alle mine flybilletter gjennom Momondo.com, som dirigerer deg videre til flyselskapene som selger de billige billettene.

Min reiserute er: Trondheim- Oslo- Sri Lanka- Kuala Lumpur- Bali- Filippinene- Tokyo- Hongkong- Thailand- India. Det er snakk om 8 land, spredt rundt om i Asia, for kun under ni tusen kroner. Og i tillegg, Trondheim-Oslo (med ungdomsbillett) Jeg sjekker alltid flyvninger gjennom Singapore, Dubai og Kuala Lumpur, siden det er noen av de travleste flyplassene i Asia. Ved å fly gjennom en av disse destinasjonene, sikrer man seg en billig flyvning når man skal videre derfra. Kuala Lumpur er en flyplass man må gjennom på et tidspunkt uansett, så jeg bestilte like greit en tur der i noen dager før vi drar til Bali.

10. SELG UNNA TING DU IKKE TRENGER.

Selg, selg, selg! Jeg har dekket alle mine utgifter for vaksiner, visum, og til og med noen flybilletter ved å selge unna masse klær og vesker. Jeg selger alt på @tiseit , gjenbruksappen til Jenny Skavlan. Det er genialt. Du må bare kjenne litt på hvor mye du faktisk har lyst til å reise. Jeg har såpass lyst til å reise, at jeg har solgt de dyreste designgjenstandene mine, slik at jeg ved å selge få ting har fått tilbake masse penger. Jeg orket ikke å selge unna så mye klær og små gjenstander, da det ville tatt meg lang tid å samle opp den samme summen. Og PS: Kjøp også brukt for å spare penger og miljøet♻️💚

Jeg håper det var noe nyttig å finne i dette innlegget, og at du som har lyst til å reise, gjør det.

Klem, M

There are many measures that can be taken to afford travelling. It does not have to be difficult, and travel does not have to be expensive. Here, I have gathered ten useful tips to afford travelling more.

1. TOBACCO, ALHOHOL AND SMOKING; NO GO.

Cut down on costs at home before you leave. This summer I have cut down my alcohol intake to only three times, and only been out drinking once. Alcohol is not a necessity, it is just something you do for fun with your friends. You can not expect to afford to do what you want if you spend tons of money on “fun” expenses at home. In addition to staying away from festivities and focused on work this summer, I do not use tobacco or smoke at a regular basis. I never buy these kinds of things, which also helps me afford more. If you keep buying three tobacco boxes (snus or smoke) a week and party every weekend, chances are that you are spending 4-5 week budgets for travel in just one week at home. My weekly budget for food while traveling is at 70Nkr (9$) a week for home-cooked food and 100Nkr (12.8$) a week for restaurant food. Imagine how many weeks extra of travel you get instead of that fourth box of tobacco. Of course, do what you want, but know that your costs at home put you back in budget.

2. HAVE GOALS, BE GENUINLY MOTIVATED.

Know why you want to travel and what the motivation behind is. You will never do anything wholeheartedly, unless there is genuine motivation behind. It’s hard to save money for something, if you do it for your friend or your parents. Do it for yourself. Know that you want to save up money, because it is YOUR dream, and no one else’s.

4. GET A JOB.

Obvious, yeah, but maybe not so obvious to all. In order to have money, it’s actually important to work hard for it. I have paid for my own clothes and travels since I was 16 years old and I am super proud of how hard I have worked. I got my first job when I was 13 years old. Next to high school, I had a part-time job at Hagen during all three years, where I worked as a chef and restaurant employee, both on weekends and after school. This summer I have had 2-3 jobs because I have been so motivated to travel and have had a strong wish to earn as much as possible, to travel for as long as possible without going home to work more.

5. FLY AT LOW COSTS.

When traveling throughout a whole continent, many flights are required from country to country. I always use the search engine http://www.momondo.com when I search for flights. There you will see both the best flights and the cheapest available flights. The best flights are often more expensive, but has fewer stops and short travel time. The cheapest, usually has a number of stops, but you save hundreds of dollars. At times, you can save around 400$ for just choosing the flight with more stops and longer flights.

6. FLY ON TUESDAYS OR WEDNESDAYS.

I always look for flights that go on either Tuesdays or Wednesdays, as they supposedly are the days that the fewest people fly on business trips. Thus, prices are put down remarkably much, due to less demand for airline tickets. On Saturdays and Sundays, the airlines are well aware of the fact that more people will want to buy tickets. Thus, they have the opportunity to turn up prices somewhat high because they are sold anyways. I have saved 3-60$ on each ticket, by booking flights on Wednesdays rather than Saturdays.

7. SELECT THE LARGEST AIRPORTS.

When flying, it’s a good idea to check the prices for flights to the major airports. For example, it will be cheaper to fly to Tokyo in Japan than a small village in Japan. This is because there is so much traffic there every day and there are much more scheduled flights there than in the smaller airports. Think of it like chocolate; the more they produce, the cheaper it will be. Many of the flights to the major airports are already part of a stopover, which also makes the flight extra cheap. It will usually be cheaper to travel to an airport with hundreds of flights every day than to travel to an airport with only 2 flights a day.

8. TRAVEL ON A BORING BUDGET.

My personal choice, Is to not travel to be on vacation. I travel to see culture and experience new landscapes. Therefore, I will cook at home at all times and not eat out at restaurants every day. (Edit: I have been eating out a lot in Bali, this vegan paradise is too good. I will also eat out a lot in Japan, so I am adjusting my budget as I travel, looking at the different situations in every country. In the Philippines, India and Thailand I look to lower my budget again. In Sri Lanka, the budget I had set up on before hand fit me perfectly. We bought big bags of rice and lentils every week and supplemented it with bioled veggies, curry and pots as the weeks went by.) You have to keep in mind that if you travel for a long time, you can not enjoy as much luxury as if you are on vacation in Nice or Rome for a week. On long-term journeys, the clue is to set up a budget that suits the cost of living, in your destination at the time. In Sri Lanka, for example, I’m going to spend 9 dollars at a maximum per week, to buy lots of fruits, rice and vegetables that I can cook myself. By restricting the trips to the grocery store and buying lots at once, it becomes easier to plan the meals for the whole week at a low cost. You also get a lot of leftovers that you can make use of.

9$ kroner a week, 1.3$ a day. It’s a crazy small amount of money if you are used to living in Norway, but if you are very careful and stick to cheap cooking without meat and dairy products, it’s will be fine. I have also brought some dry 1-2-3 food to cook if I overrun my budget. Meat is a luxury product, so try out some plant-based goodies instead. After all, I survive on a very low food budget in Norway as well, even though I shop lots of organic food.

9. BOOK YOUR OWN TRAVEL.

If you do not like to arrange things yourself, then choose Kilroy and other travel agencies. But, if you want to decide everything 100% yourself and live completely spontaneously, I recommend to book the trip yourself. You save so much money on it too.

I paid just over 1000$ for all my flight tickets. 1000$. Totally true. And that is, for eight countries, starting in Trondheim.. Meanwhile, various travel agencies charge up to 2-3000$ for the very same route. I have booked all of my airline tickets through Momondo.com, which directs you to the airlines selling the tickets.

My travel route is: Trondheim- Oslo- Sri Lanka- Kuala Lumpur- Bali- Philippines- Tokyo- Hong Kong- Thailand- India. This is 8 countries spread around Asia, for just over 1k$. And in addition, Trondheim-Oslo. I always check flights running through Singapore, Dubai and Kuala Lumpur, as they are some of the busiest airports in Asia. Flying through one of these destinations ensures a cheap flight when moving on to the next destination. Kuala Lumpur is an airport that you almost always have to fly through to get to Bali, so I might as well wanted to stay there for a couple of days.

10. SELL ALL YOUR STUFF.

Sell, Sell, Sell! I’ve covered all my expenses for vaccines, visas, and even some flight tickets by selling away lots of clothes and hand bags. I sell everything at @tiseit, a used market app by Jenny Skavlan. It’s genius. You just need to be very motivated, and be ready to sacrifice some material things to get to travel. I want to travel so much, that I actually sold all of my most expensive designer stuff, to spend the money on vaccines instead. I never would have thought that could happen hahah. my whole family is shocked.

I am so glad I got rid of all that material stuff. PS: also shop vintage and used to save money and the environment♻️💚

I hope there was something useful to find in this post, and that you all follow your dreams.

Hugs, M

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s